News Blog  |  Publications  |  Gallery  |  Get in Touch

An Méid atá a Thairiscint Againn

View Page in English

Tá sé mar aidhm ag ionad gorlainne CoLab fás gnó a ghríosú trí mhalartú eolais, rochtain ar shaineolas, fógairt ar mhaoiniú, cláracha fiontraíochta agus áiseanna úrscothacha.

Oibríonn Colab i gcomhpháirtíocht le mórán gníomhaireachtaí eile Stáit ar mhaithe le tionscnaimh a sheachadadh a bheidh ábalta cuidiú leat do ghnó a leathnú agus a fhorbairt. Mar shampla, má tá tú ag cur tús le gnó úrnua, thig leat tairbhe a bhaint as ár gclár do ghnólachtaí nuathionscanta nó má tá do ghnó bunaithe agat cheana féin , thig leat taighde a dhéanamh agus úsáid a bhaint as saineolas na hInstitiúide.

Tá rogha d’oifigí agus d’aonaid le neart solais ar fáil do thionscail éagsúla agus tá said oiriúnach do thaighde agus do ghnó. Tá seomra comhdhála mór, óna bhfuil radharcanna lánléargais áilne le feiceáil, san ionad chomh maith le seomraí cruinnithe nios lú agus tá siad go léir feistithe le scáileáin phlasmacha agus an trealamh léiriúcháin is nua-aimseartha.

A bhuíochas dár bhfreastal ar na riachtanais a bhí ag mórán fiontraithe ón bhliain 2004 ar aghaidh, tá painéal láidir comhairleoirí curtha le chéile againn i réimsí macasamhail paitinniú, márgaíocht, acmhainní daonna, straitéis gnó agus go leor eile. Ó tharla go bhfuil muid lonnaithe ar champas an LYIT, tá ár gcuid gnólachtaí suite go maith le fáil a bheith acu ar chéimithe le sárcháilíochtaí.

I ndáiríre, leagann muid fiúntas mór ar an éirim agus an taithí atá ag fiontraithe agus táimid tiomanta le bheith mar acmhainn luachmhar chun cibé rud atá de dhíth orthu a sholáthar: spás, eolas, maoiniú ionchasach agus, corruair, spreagadh nó cluas éisteachta.