News Blog  |  Publications  |  Gallery  |  Get in Touch

Eolas faoi CoLab

View Page In English

Ón bhliain 2000 ar aghaidh, bhí ról tábhachtach lárnach againn i ndáil leis an dearcadh fá nuáil, dul i riosca agus fiontraíocht a athrú san Iarthuaisceart. Thug muid cuidiú do chorradh le 100 fiontraí tús rathúil a chur lena ngnó féin, agus i láthair na huaire táimid ag cothú 28 comhlacht eile. Chruthaigh muid cnuasach d’fhiontair bheaga agus mheánhéide atá breá bríomhar agus atá ag obair le chéile ar mhaithe le geilleagar an Iarthuaiscirt a chur chun cinn san am amach romhainn.


CoLab
– Cén bhrí atá leis?

Tá an chiall san ainm – mol comhoibritheach, pobal ar an intinn chéanna d’fhonn cabhrú le daoine a bhfuil smaointe sármhaithe acu na smaointe sin a chur i ngníomh mar ghnólachtaí inmharthana. Má tá an spreagadh ionat, tá timpeallacht dhreasaithe in CoLab a thabharfaidh tacaíocht duit fáil ar aghaidh go maith. Ní miste cibé duine aonair thú nó comhlacht beag atá i bhfách le gnó a thosú, tá áiseanna den chéad scoth ag CoLab a chuideoidh leat do smaoineamh a fhorbairt. Ina measc sin, tá oifigí agus aonaid taighde sárfheistithe, seirbhísí fáiltithe roinnte, seomraí cruinnithe agus traenála, an teicneolaíocht teilechumarsáide is nua-aimseartha, agus spás do líonrú comhchoiteann.


Nasctha

Déanann CoLab, atá lonnaithe ar champas an LYIT, taighde ceannródaíochta i gcuid mhór réimsí. A bhuíochas do líonraí gnó agus nuálaithe, tá teagmhálaithe láidre againn in Éirinn agus san Eoraip, chomh maith le nascanna le hinstitiúidí acadúla eile.Tá an fhoireann sa CoLab rannpháirteach i mórán tionscnamh agus clár do fhiontraithe teicneolaíochta, rud a chinntíonn go bhfuil na treochtaí agus na smaointe is nua-aimseartha i measc na n-earnálacha tionscail ar fáil duit. Tá 28 fiontraí eile lonnaithe anseo agus dá bharr sin, tarlaíonn líonrú go nádúrtha. Ach ní obair amháin a bhíonn ar siúl – déanann an t-ionad aíocht ar imeachtaí cultúrtha ó am go ham.Fiosrach

Cheana féin, tá tús curtha ag 100 fiontraí lena n-aistear anseo, mórán acu a tháinig abhaile ó thar lear, agus a bhfuil gnólachtaí rathúla cruthaithe acu. I ndáiríre, is acmhainn luachmhar eile iad sin gur féidir tairbhe a bhaint astu. Feiceann muidne an CoLab mar áit dhinimiciúil do chomhchruinnithe, áit a gcastar ar a chéile cáilíocht beatha agus teicneolaíocht cheannródaíoch agus ina gcastar Iarthuaisceart na hÉireann ar an mhargadh domhanda. Feiceann muid an CoLab mar áit inar féidir leat do chuid smaointe a fhíorú agus d’eolas a aistriú go fiontar.