News Blog  |  Publications  |  Gallery  |  Get in Touch

Áiseanna & Acmhainní

Is lárionad úrscothach Gorlainne, Taighde agus Fiontair atá sa CoLab le corradh agus 2500 méadar cearnach chun tacaíocht a thabhairt d’fhiontraithe i ngach eile staid dá bhforbairt gnó.


View Larger Map

Tá an tIonad treallmhaithe leis an caighdeán is airde agus is féidir de thacaíocht infreastruchtúir a chur ar fáil, ina measc: – 100M soláthar suas/síos leathanbhanda – córas teileafóin VoIP go dtí na haonaid go léir  – comhdhálacha físeáin fíor-ama – rochtain solúbtha trí chóras svaidheochair leictreonaí – leathanbhanda gan sreang ar fud na háite.

Cuireann Togra Kelvin ar fáil nascanna idirnáisiúnta d’ardchumas chuig mór-ranna Mheiriceá Thuaidh agus na hEorpa, ag rátaí atá faoi ráthaíocht conartha le bheith i measc na cinn is tarraingtí in Éirinn/Ríocht Aontaithe. Tá rochtain dhíreach ag CoLab ar mhórán Infreastruchtúr Kelvin agus seirbhísí a bhuí do MAN Leitir Ceanainn.

Cuireann CoLab na háiseanna seo a leanas ar fáil agus is féidir iad a chur in áirithe do chruinnithe/thraenáil.
Faigh i dteagmháil linn, le do thoil, ag colab@lyit.ie nó ar 074 9186703 le breathnú agus/nó le háirithiú.

Chomh maith le sin, tig le CoLab cuidiú leat le riachtanais lónadóireachta le bheith in oiriúint do gach ócáid.

Facilities

 • Aonaid Gnó (25 -100 méadar cearnach)
 • Aonaid Taighde
 • Seomraí Cruinnithe / Traenála
 • Ceaintín
 • Spás Gréasáin
 • Deasc Shealaíochta
 • Spás Deasca Coincheapa
 • Rochtain chuig Dea-Chleachtas
 • Ceardlanna
 • Furasta-Isteach-Furasta-Amach
 • Téarmaí Ceadúnais
 • Spásanna Fáiltithe Roinnte
 • Rochtain 24/7
 • Foireann Tacaíocht Ar An Láthair
 • Parcáil Thiomnaithe
 • Infreastruchtúr TF
 • Lónadóireacht Ar An Láthair
 • Mac-chuideachtaí ó LYIT
 • Céimithe den LYIT